Garantie EyeCure Oogmasker

Mankeert er iets aan uw masker door een product- of fabricagefout? Dan kunt u tot een jaar na aankoop rekenen op vervanging van het masker. Ongeacht het aantal keren dat u het product heeft gebruikt.

Stanpharma is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door nalatigheid van de gebruiker of indien de gebruiker de instructie- of gebruiksvoorschriften niet in acht heeft genomen. Stanpharma is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door enig ander onjuist gebruik van EyeCure Oogmasker, zoals het gebruik van andere vloeistoffen dan water, of gebruik van andere warmtebronnen of apparaten (zoals bijvoorbeeld schade door magnetron of vriezer).

Stanpharma is ook niet verantwoordelijk voor beschadigingen ten gevolge van ongevallen, brand, droogkoken, verwarming in magnetron of direct op plaat, doorboring met een scherp voorwerp, verlies of diefstal.