Privacy verklaring

Stanpharma neemt privacy serieus.

De volgende vijf principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

  1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonlijke informatie altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
  2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
  3. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij samen met u werken aan een oplossing van die ongerustheid.
  4. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
  5. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.