Algemene disclaimer

 • Hoewel aan alle pagina’s van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Stanpharma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de EyeCure-website.
 • Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist).
 • De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.
 • De sites waarnaar Stanpharma linkt worden door Stanpharma regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan Stanpharma voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Stanpharma is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
 • Namen van patiënten die u op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.
 • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van de STANPHARMA-website geldt: copyright © 2013 STANPHARMA.
 • Stanpharma sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit verstrekte documenten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de documenten en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de documenten zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.
 • De Algemene In- en Verkoop Voorwaarden van Stanpharma zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle rechtsbetrekkingen, daaronder mede verstaan alle in-en verkoop opdrachten en overeenkomsten, tussen Stanpharma en derden. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
 • Stanpharma staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nr. 52977900

E-maildisclaimer

 • Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.
 • De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Stanpharma (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.
 • E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
 • Stanpharma sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.
 • Stanphama garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Gebruiksaanwijzing Eyecure